NYHETER
VAL 2010
VAL 2010
THE ELITE ARTISTS 1960's
NEWSTIME 2010
How many politicians suffer from severe dementia?
The Pavlov's 2010
Money Wise 2010
"Jag tror pa ett liv fore och efter detta liv" -Ture Sjolander 73
Money Wise 2010
Sahlin-Reinfeldt med anhängare  förstör Sverige !
" Är Moderna Museet Modernt 2020 ? " - Ture Sjolander
Prince Phillip New Swedish King 2015
Ingen behöver tvivla längre om vem som har den politiska makten i Sverige

THE SILENT MOVIE by TURE SJOLANDER 1992.
Starring Ture Sjölander and Mr Murdoch.
Obsolete Anachronistic "Contemporary Modern" Art in Sweden 2012
"Speldrag" av Ture Sjölander
Snabb Länk till
TV-Intervjun
med Ljud
CLICKA HÄR


Mer att Läsa
They never gonna tell you the full story!
Click here to see the latest News
NYHETER 1966 - 2012
Click here to Watch News and Videos
click here watch video 2012